Vi planlergger engelsk cocker spaniel valper etter

GRACE (Mikey's GreenHeart Goddess Grace) &

Sivart (N UCH Travis Wood Echo),

høsten 2022.